Uznesenie vlády SR 123 28.2.2021.pdf (348621)       

 

Vzhľadom na situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov na COVID-19 v okrese Lučenec, v záujme zvýšenia ochrany prijímateľov v zariadeniach sociálnych služieb  sú od 12. septembra až do odvolania, ktoré nastane po zlepšení  celkovej pandemickej situácie v okrese Lučenec                 v zariadeniach sociálnych služieb zakázané návštevy. 

 
 

 

 

 
 
Plán prípravy na druhú vlnu pandémie
 
       
 
Plán krízových opatrení
Plán krízových opatrení - zhrnutie.pdf (425367)
 Plán krízových opatrení aktualizácia 30.9.2020.pdf (1330611)

 

 

 

 

 

 


Dávame do pozornosti

NP DI PTT

28.05.2019 09:30
Zapojili sme sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci trvania projektu počas  23 mesiacov nám bude poskytovaná podpora od IA MPSVR a troch partnerov Slovenskej únie podporovaneho zamestnávania, CEDA STU...

—————

"Investičný projekt"

26.10.2018 11:10
DSS Slatinka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu  v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám , kód výzvy: IROP-P02-SC211-2017-17.,  vypracoval investičný projekt...

—————


 

 

  viac www.iazasi.gov.sk/


Európske logo na označovanie ľahko čitateľných textov.

Viac: www.inclusion-europe.org/etg