Dobrovoľnícto

Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí"       (Julian de Wette)

 

           Dobrovoľník sa najčastejšie charakterizuje, ako človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu venuje svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti, energiu v prospech iných ľudí, alebo spoločnosti. Dobrovoľníctvo však nie je len o dávaní. Pri dobrovoľníckej práci sa človek môže veľa naučiť, má možnosť stretávať sa s ľuďmi, obohacovať sa s nimi navzájom, učiť sa nové veci a zručnosti, ktoré sa mu môžu v ďalšom živote zísť. Môže získať prax a skúsenosti, ktoré sa nedajú naučiť v škole a ktoré mu môžu pomôcť v ďalšom vzdelávaní, alebo v príprave na povolanie.

 

Možnosti pre dobrovoľníkov v ZSS Slatinka:

  • Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do DOBROVOĽNÍCKEHO PROGRAMU  pre ľudí s mentálnym znevýhodnením v ZSS Slatinka, Lučenec, v rámci ktorého môžete:

  • Navštevovať  zariadenia, kde žijú ľudia s mentálnym a telesným znevýhodnením

  • Tráviť s nimi voľný čas – porozprávať sa, vypočuť ich, pobudnúť v ich spoločnosti, pretože títo ľudia nemajú veľa možností nájsť si priateľov mimo zariadenia

  • Sprevádzať ich pri činnostiach, ktoré títo ľudia nedokážu realizovať samostatne, napr. orientovať sa v meste, kúpiť si niečo v obchode, ísť do kina, na koncert a pod.

  • Robiť spolu s nimi voľnočasové aktivity, napr. bicyklovanie, korčuľovanie a pod.

  • Zapojiť sa do celoslovenských dní dobrovoľníctva, ktoré pomáhajú v spoločnosti šíriť myšlienky spolupatričnosti, záujmu o veci verejné, záujmu ovplyvňovať dianie okolo seba, šírenie hodnôt akceptácie, pomoci ľuďom okolo nás a myšlienkam, ktoré robia svet lepším miestom pre život

  • Pomôcť nám organizovať  spoločné aktivity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a bez neho, pripravovať a realizovať rôzne projekty, ktoré prinášajú osoh nie len ľuďom s hendikepom

  • Zúčastniť sa vzdelávania  a prípravy dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať ľuďom v našom domove