Dobrovoľnícto

Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí"       (Julian de Wette)

 

           Dobrovoľník sa najčastejšie charakterizuje, ako človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu venuje svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti, energiu v prospech iných ľudí, alebo spoločnosti. Dobrovoľníctvo však nie je len o dávaní. Pri dobrovoľníckej práci sa človek môže veľa naučiť, má možnosť stretávať sa s ľuďmi, obohacovať sa s nimi navzájom, učiť sa nové veci a zručnosti, ktoré sa mu môžu v ďalšom živote zísť. Môže získať prax a skúsenosti, ktoré sa nedajú naučiť v škole a ktoré mu môžu pomôcť v ďalšom vzdelávaní, alebo v príprave na povolanie.

 

Možnosti pre dobrovoľníkov v DSS Slatinka:

  • Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do DOBROVOĽNÍCKEHO PROGRAMU  pre ľudí s mentálnym znevýhodnením v DSS a ZPB Slatinka, Lučenec, v rámci ktorého môžete:
  • Navštevovať  zariadenia, kde žijú ľudia s mentálnym a telesným znevýhodnením
  • Tráviť s nimi voľný čas – porozprávať sa, vypočuť ich, pobudnúť v ich spoločnosti, pretože títo ľudia nemajú veľa možností nájsť si priateľov mimo zariadenia
  • Sprevádzať ich pri činnostiach, ktoré títo ľudia nedokážu realizovať samostatne, napr. orientovať sa v meste, kúpiť si niečo v obchode, ísť do kina, na koncert a pod.
  • Robiť spolu s nimi voľnočasové aktivity, napr. bicyklovanie, korčuľovanie a pod.
  • Zapojiť sa do celoslovenských dní dobrovoľníctva, ktoré pomáhajú v spoločnosti šíriť myšlienky spolupatričnosti, záujmu o veci verejné, záujmu ovplyvňovať dianie okolo seba, šírenie hodnôt akceptácie, pomoci ľuďom okolo nás a myšlienkam, ktoré robia svet lepším miestom pre život
  • Pomôcť nám organizovať  spoločné aktivity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a bez neho, pripravovať a realizovať rôzne projekty, ktoré prinášajú osoh nie len ľuďom s hendikepom
  • Zúčastniť sa vzdelávania  a prípravy dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať ľuďom v našom domove

 

INFOBOD

INFOBOD—kontaktný bod pre dobrovoľníkov je zriadený  v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s organizáciami OZ DLAŇ  a ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n.o.
 
Kontaktná osoba: Patrícia Kokyová (tel.: 0948 629 621)
 
Informácie o dobrovoľníctve môžete získať na týchto kontaktných miestach: 

Sídlo kontaktných miest

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n.o., Sokolská č. 12 (budova 3Pé centra), 984 01  Lučenec

OZ DLAŇ, Záhradná 192/14, 984 01  Lučenec