Archív článkov

Výstava ručných prác na súkromnej ZUS v Opatovej,Gemerská cesta č.1 Lučenec

30.01.2014 08:31
s12.pdf (648247)

—————

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a priateľom za spoluprácu v roku 2013

20.12.2013 12:50

—————

PRIESKUM TRHU NA OBSTARANIE DODAVKY STRAVNYCH LISTKOV

19.12.2013 10:25
DSS Slatinka dňa 19.12.2013 uskutočnila prieskum trhu na zabezpečenie dodávky stravných lístkov v našej prevádzke.

—————

Verejné obstarávanie na zabezpečenie rozvozu stravy pre klientov DSS Slatinka

25.11.2013 08:51
Domov sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271, 98 01  Lučenec   Dňa 22.11.2013 vyhlasuje Verejné obstarávanie na obstaranie služieb – jednoduchá zákazka: „ROZVOZ STRAVY PRE KLIENTOV DSS SLATINKA, LUČENEC“     Ponuky je možné predkladať do 13.12.2013 Bližšie informácie...

—————

Živá knižnica

21.11.2013 18:52
Minulý týždeň sme spolu s našimi dobrovoľníkmi a našimi priateľmi so zdravotným znevýhodnením v Novohradskej knižnici  zorganizovali akciu s názvom „Živá knižnica“. Cieľom akcie bolo prostredníctvom živých príbehov  živých ľudí odbúrať predsudky voči ľuďom, ktorí sú...

—————

Leto s farbičkami

27.08.2013 17:01
"Leto s farbičkami" je názov projektu, ktorý pre klientov nášho zariadenia pripravili dobrovoľníci v našej organizácii s finannčou podporou z programu O2 Think Big, Nadácie Ekopolis a Nadácie pre deti Slovenska. V rámci projektu dobrovoľníci pripravili letný program pre ľudí so zdravotným...

—————

Výberové konanie na obsadenie miest

10.06.2013 13:10
Riaditeľka Domova sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka č. 271, Lučenec   Vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   Výberové konanie   na obsadenie miest: VeduciDSSHviezdoslavova.doc (46...

—————

Výberové konanie

06.06.2013 17:31
Riaditeľka Domova sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka č. 271, Lučenec   Vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   Výberové konanie   na obsadenie miesta:     vedúci / vedúca...

—————