Archív článkov

Pozývame na stretnutie rodičov, rodinných príslušníkov a priateľov našich klientov k Transformačnému plánu Domova sociálnych služieb Slatinka na roky 2015 - 2020

16.09.2016 08:25
Vážení rodičia, rodinní príslušníci, priatelia našich klientov, TRANSFORMAČNÝ PLÁN Domova sociálnych služieb Slatinka na roky 2015-2020 je vyústením viacročného procesu zmien a hľadania správneho druhu, obsahu a formy sociálnej služby, ktorú má zariadenie poskytovať. Tento materiál je...

—————

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu sociálny pracovník

13.09.2016 12:04
Riaditeľka Domova sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka 271, 984 01 Lučenec vyhlasuje podľa ustanovenia  § 5  zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme v znení  neskorších predpisov a v zmysle smernice číslo 006/2013/ODDPPSS "Zásady...

—————

Úspešne na výtvarnom salóne ZPMP v Nitre

12.09.2016 20:48
Náš klient Jarko Koleda z domova zo Slatinky si z rúk komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzany Stavrovskej prevzal cenu Grand Prix na výtvarnom salóne ZPMP v Nitre.                   

—————

Jarko Koleda úspešne na Výtvarnom salóne ZPMP 2016

25.08.2016 11:27
"Keď mám privreté oči a pozerám do slnka" tak sa volá tento obraz od Jarka Koledu z domova zo Slatinky. Je to obraz s ktorým Jarko získal cenu Grand Prix na 21. ročníku výtvarného salónu ZPMP - súťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím, ktoré sa koná pod záštitou ministra kultúry...

—————

Pracovná ponuka pre ľudí so zdravotným postihnutím

23.08.2016 13:59
Ako partnerská organizácia, ktorá pomáha pri spustení prevádzky Chránenej dielne Vás aj v mene predstaviteľov firmy KARTEX – VL s.r.o. pozýva na stretnutie vo veci možného zamestnania v pripravovanej Chránenej dielni. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o pripravovaných pracovných...

—————

Pracujeme na novom podporovanom bývaní pre ľudí zo Slatinky

20.04.2016 20:52
Finišujeme s prípravou novéhopodporovaného bývania pre ľudí so špecifickými potrebami. Vlani sme zatvoriliprevádzku, ktorá nespĺňala hygienický štandard.  Desiatim bývalým klientom domova zo Slatinkysme pomohli pri odchode z inštitúcie do vlastných bývaní, kde žijúnezávislým spôsobom...

—————

Návšteva OSN v Genevé

07.04.2016 11:23
V decembri 2011 Slovensko ratifikovalo Dohovor OSN  o právach osôb so zdravotným postihnutím  čím sa prihlásilo k tomu, že zabezpečí právo na nezávislý život pre osoby so zdravotným postihnutím. V zmysle článku 19 tohto dohovoru sa zaviazalo, že podporí proces...

—————

Oznámenie o presťahovaní administratívnych priestorov

21.03.2016 09:13
Oznamujeme Vás, že administratívne priestory Domova sociálnych služieb Slatinka sa presťahovali na adresu ul. Dr. Vodu č. 14 v Lučenci (ulica, na ktorej je Polícia v meste)

—————

Vianočné prianie

22.12.2015 11:48

—————

In recent years Home of Social Services Slatinka went through numerous changes

21.12.2015 07:28
In recent years Home of Social Services Slatinka went through numerous changes. The webpage of our organisation offers numerous information as well as a documentary movie, created by our friend Daniela. The documentary will introduce you to our clients, their lives, and their daily joys and...

—————