Archív článkov

Zástupkyňa domova zo Slatinky na Medzinárodnej vedeckej konferencii o Vzdelávaní dospelých v Prahe

30.12.2016 10:20
Na pozvanie vysokoškolských učiteľov z Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa Mgr. Miroslava Debnáriková, sociálna pedagogička DSS Slatinka 13. decembra 2016 aktívne zúčastnila Medzinárodnej vedeckej konferencie o Vzdelávaní dospelých v Prahe.  Predstavila účastníkom...

—————

Kreatívne Vianoce pre klientov z domova na Slatinke

30.12.2016 07:49
Klienti a zamestnanci domova na Slatinke ďakujú študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci za príjemné spoločné sviatočné chvíle, ktoré prežili vďaka projektu Kreatívne Vianoce podporeného Nadáciou Orange....

—————

Pripomenuli sme si 65. výročie domova na Slatinke

17.10.2016 19:53
"Napriek seniorskému veku, želáme Slatinke detskú radosť z objavovania nových vecí, mladícke nadšenie, rozhodnosť a profesionálnosť dospelosti ako aj vernosť a trpezlivosť múdreho seniora" aj takéto pekné blahoželanie sme k 65. výročiu dostali. Pripomenuli sme si ho s priateľmi,...

—————

Cena Dona Quijota ľuďom ktorí svojou odvahou prispeli k lepšiemu životu klientov Slatinky

17.10.2016 19:11
Domov sociálnych služieb Slatinka poskytuje svoje služby klientom už dlhých 65 rokov, za ktoré sa zariadenie zmenilo a stále sa mení. V súčasnosti patrí medzi priekopníkov v zavádzaní systémových zmien v oblasti sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím na...

—————

Slovenskopoľské inšpirácie

03.10.2016 09:39
Cez víkend sme u nás na Slatinke privítali našich poľských priateľov z organizácie Warsztat Terapii Zajeciowej przy Domu Pomocy Spolecznej w Zochcinku z Opatówa. Pred dvoma rokmi sme sa boli u nich inšpirovať  tým ako kvalitne poskytujú denné služby a služby sociálnej rehabilitácie ľuďom s...

—————

Pozývame Vás prežiť s nami slávnostný deň pri príležitosti 65. výročia DSS Slatinka

30.09.2016 13:04
Pozývame Vás prežiť s nami slávnostný deň pri príležitosti 65. výročia DSS Slatinka, ktoré sa bude niesť v duchu hesla, že naša práca má zmysel, ak sa mení podľa potrieb ľudí, s ktorými pracujeme. Preto sme sa za 65 rokov zmenili. Prihlasovať sa môžete tu:...

—————

Jednoduché šťastie II. Ani sa nesnívalo.

30.09.2016 12:49
Jednoduché šťastie II. Ani sa nesnívalo je názov voľného pokračovania dokumentárneho filmu Daniely Meressa Rusnokovej  o klientoch domova sociálnych služieb a o tom ako sa zmenil ich život po odchode z inštitúcie. Proces deinštitucionalizácie má na Slovensku veľa odporcov. Veríme, že po...

—————

Mali sme tú česť zastupovať Slovensko v Europarlamente v Bruseli, kde sa hovorilo o deinštitucionalizácii

30.09.2016 12:35
Europoslakyne Janka Žitňanská s Olgou Sehnalovou zorganizovala na pôde Európskeho parlamentu seminár o tom, čo vlastne znamená deinštitucionálizácia, a že zďaleka nejde len o premiestnenie klientov z veľkých budov do menších, hovorili nielen experti zo Slovenska a Česka ale aj tí, ktorých sa táto...

—————

Pozývame na stretnutie rodičov, rodinných príslušníkov a priateľov našich klientov k Transformačnému plánu Domova sociálnych služieb Slatinka na roky 2015 - 2020

16.09.2016 08:25
Vážení rodičia, rodinní príslušníci, priatelia našich klientov, TRANSFORMAČNÝ PLÁN Domova sociálnych služieb Slatinka na roky 2015-2020 je vyústením viacročného procesu zmien a hľadania správneho druhu, obsahu a formy sociálnej služby, ktorú má zariadenie poskytovať. Tento materiál je...

—————

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu sociálny pracovník

13.09.2016 12:04
Riaditeľka Domova sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka 271, 984 01 Lučenec vyhlasuje podľa ustanovenia  § 5  zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme v znení  neskorších predpisov a v zmysle smernice číslo 006/2013/ODDPPSS "Zásady...

—————