Archív článkov

Komunitné stretnutie

03.07.2020 13:58
Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec v spolupráci s OZ Terra therapeutika, Alternatíva – Centrum nezávislého života n.o., 2.júla 2020 v kaštieli na Dolnej Slatinke usporiadal v rámci komunitného stretnutia výstavu výtvarných prác prijímateľov DSS „Slatinka“ a študentov...

—————

"Pozvánka"

30.06.2020 17:51
2.júla 2020  o 15,00 hod.  pozývame na výstavu výtvarných prác prijímateľov DSS „Slatinka“ a študentov arteterapie katedry výtvarnej výchovy PdFUK a inštitútu vzdelávania v artetarapii s názvom: Komunitné umenie v kaštieli  na Dolnej...

—————

DSS Nádej Vidiná

05.06.2020 08:37
Od 8.6.2020 sa v stredisku Nádej Vidiná opätovne poskytujú  sociálne služby pre ambulantnú formu pobytu.    

—————

Prerušenie chodu prevádzky

18.03.2020 13:00
Na základe pokynu č.004/2020/UKRBBSK a usmernenia BBSK odboru sociálnych služieb a zdravotníctva zo dňa 12.03.2020 vedenie DSS "SLATINKA" prerušuje chod prevádzky v stredisku DSS Nádej Vidiná v čase od 13.03.2020 pre ambulantnú formu pobytu a v čase od 16.03.2020 pre týždennú formu pobytu až...

—————

"Prekonajme bariéry"

10.09.2019 12:00
V rámci vyhlásenej grantovej výzvy Nadácie EPH  v oblasti podpory Znevýhodnené skupiny sme vypracovali projekt  pod názvom „Prekonajme bariéry“.  Projekt sa orientuje na pomoc ľudom s mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility,  pohybujúcich sa na invalidnom...

—————

NP DI PTT

28.05.2019 09:30
Zapojili sme sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci trvania projektu počas  23 mesiacov nám bude poskytovaná podpora od IA MPSVR a troch partnerov Slovenskej únie podporovaneho zamestnávania, CEDA STU...

—————

"Investičný projekt"

26.10.2018 11:10
DSS Slatinka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu  v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám , kód výzvy: IROP-P02-SC211-2017-17.,  vypracoval investičný projekt...

—————

Aktivity aj na facebooku

01.01.2018 15:08
Všetky aktivity sú dostupné na: www.facebook.com/dssslatinka/posts/729430513913428

—————

So študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie sme diskutovali o dobrovoľníctve

09.03.2017 09:13
Včera sme so študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci diskutovali o dobrovoľníctve, o tom čo okolo nás funguje a čo nefunguje a kde všade sa zíde pomoc dobrovoľníkov. Vďaka za aktívnu diskusiu a zaujímavé nápady. Fotografie z akcie a viac informácií o možnostiach dobrovoľníctva nájdete...

—————

Prežili sme požehnané a bohaté Vianočné sviatky

30.12.2016 11:03
Aj tento rok sme na Slatinke prežili požehnané a bohaté Vianočné sviatky. Koncom každého roka sa presviedčame o tom, že pre ľudí v našom okolí je dôležité počas tohto obdobia niekoho obdarovať, urobiť radosť tým, ktorým osud toho nadelil menej. Každý rok sa na Vianoce presviedčame...

—————