Archív článkov

Výzva na predkladanie ponuky na zabezpečenie rozvozu stravy pre DSS "SLATINKA" Lučenec

18.11.2021 09:49
Domov sociálnych služieb "SLATINKA", vyhlasuje výzvu na predkladanie ponuky pre zákazku na poskytnutie služby "Zabezpečenie rozvozu stravy pre DSS "SLATINKA"Lučenec" Bližšie informácie sú dostupné...

—————

" S Nadáciou v pohybe"

14.04.2021 10:58
Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ v rámci zapojenia sa do projektu „S Nadáciou v pohybe“ sa stal výhercom  motorového vozidla Volkswagen Golf Variant. Získaným motorovým vozidlom zabezpečíme pomoc, podporu a starostlivosť mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením,...

—————

Spríjemnenie sviatočných chvíľ Adventu pacientom a zdravotníkom ambulancie klinickej onkológie LC -ONCOMED, s.r.o.

19.12.2020 05:45
Členovia občianskeho združenia CVAK - Centrum vzdelávania, aktivity, kreativity Lučenec v spolupráci s klientmi Domova sociálnych služieb Slatinka Lučenec prevádzka Nádej Vidiná, s členmi občianskeho združenia Tretí vek pri Zariadení sociálnych služieb Harmónia, s klientmi Zariadenia...

—————

Výzva na predloženie ponuky - stavebný dozor

13.11.2020 07:15
 Domov sociálnych služieb "SLATINKA" vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky na stavebný dozor pre zákazku: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLATINKA".   Bližšie informácie na predloženie ponúk sú...

—————

Výberové konanie

03.09.2020 14:00
Domov sociálnych služieb „Slatinka“ vyhlasuje  VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovnej pozície: Vedúci / vedúca  úseku  ZPB, Hviezdoslavova č.5 Lučenec a ZPB, Sládkovičova č.8, Lučenec a terénnych sociálnych služieb „Podpora samostatného bývania“,  sociálny...

—————

Poďakovanie

17.07.2020 08:42
Spoločnosť  ARES spol. s r.o., nám dodala za symbolickú cenu 1 EUR  mobilné zdvíhacie zariadenie – elektrický zdvihák ANTANO ULISSE EL. 16.júla 2020 zástupca  spoločnosti ARES spol. s r.o., Mgr. Marian Potaš odovzdal elektrický mobilný zdvihák do užívania a zaškolil zamestnancov...

—————

Komunitné stretnutie

03.07.2020 13:58
Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec v spolupráci s OZ Terra therapeutika, Alternatíva – Centrum nezávislého života n.o., 2.júla 2020 v kaštieli na Dolnej Slatinke usporiadal v rámci komunitného stretnutia výstavu výtvarných prác prijímateľov DSS „Slatinka“ a študentov...

—————

"Pozvánka"

30.06.2020 17:51
2.júla 2020  o 15,00 hod.  pozývame na výstavu výtvarných prác prijímateľov DSS „Slatinka“ a študentov arteterapie katedry výtvarnej výchovy PdFUK a inštitútu vzdelávania v artetarapii s názvom: Komunitné umenie v kaštieli  na Dolnej...

—————

DSS Nádej Vidiná

05.06.2020 08:37
Od 8.6.2020 sa v stredisku Nádej Vidiná opätovne poskytujú  sociálne služby pre ambulantnú formu pobytu.    

—————

Prerušenie chodu prevádzky

18.03.2020 13:00
Na základe pokynu č.004/2020/UKRBBSK a usmernenia BBSK odboru sociálnych služieb a zdravotníctva zo dňa 12.03.2020 vedenie DSS "SLATINKA" prerušuje chod prevádzky v stredisku DSS Nádej Vidiná v čase od 13.03.2020 pre ambulantnú formu pobytu a v čase od 16.03.2020 pre týždennú formu pobytu až...

—————