Archív článkov

"Prekonajme bariéry"

14.06.2019 15:27
V rámci vyhlásenej grantovej výzvy Nadácie EPH  v oblasti podpory Znevýhodnené skupiny sme vypracovali projekt  pod názvom „Prekonajme bariéry“.  Projekt sa orientuje na pomoc ľudom s mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility,  pohybujúcich sa na invalidnom...

—————

NP DI PTT

28.05.2019 09:30
Zapojili sme sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci trvania projektu počas  23 mesiacov nám bude poskytovaná podpora od IA MPSVR a troch partnerov Slovenskej únie podporovaneho zamestnávania, CEDA STU...

—————

Útulok pre ženy s deťmi

15.03.2019 09:08
Domov sociálnych služieb SLATINKA, Dolná Slatinka 271/1,984 80 Lučenec podal žiadosť o zápis  do Registra poskytovateľov sociálnej služby Banskobystrického kraja pre  poskytovanie  sociálnej služby v útulku fyzickej osobe (ženám s deťmi) v nepriaznivej sociálnej...

—————

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - zabezpečenie rozvozu stravy

01.02.2019 12:15
V sekcii Verejné obstarávanie a v podsekcii Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená Výzva na predloženie cenovej ponuky - zabezpečenie rozvozu stravy.

—————

"Investičný projekt"

26.10.2018 11:10
DSS Slatinka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu  v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám , kód výzvy: IROP-P02-SC211-2017-17.,  vypracoval investičný projekt...

—————

Poďakovanie

20.09.2018 12:10
Dňa 19.9.2018 v rámci dobrovoľníckej aktivity „Pripoj sa k nám“, sme strávili príjemný deň so zaujímavými ľuďmi,  s dobrovoľníkmi,  študentmi PaSA, ŠOU v Lučenci. Oboznámili sme sa s kultúrnymi pamiatkami obce Divín - navštívili hrad, kostol, galériu, múzeum a prispeli...

—————

"Pripoj sa k nám"

12.09.2018 20:13
  V rámci týždňa dobrovoľníctva Vás pozývame  na výlet do obce Divín, ktorá  je bohatá na historické pamiatky a turistické atrakcie. Cieľom tejto aktivity  je spoznávanie pamiatok  mimo komunity mesta Lučenec, spoločnou prácou chrániť životné prostredie, prispieť k...

—————

Poďakovanie.

21.08.2018 21:47
Domov sociálnych služieb Slatinka ďakuje vedeniu VUC BBSK, sociálnej komisii, poslancom VUC BBSK za odsúhlasenie finančnej sumy vo výške 15.000 Eur na nákup nového osobného automobilu značky CITROEN BERLINGO

—————

Poďakovanie

02.01.2018 14:51
Vianoce sú už síce za dverami, ale ako každý rok aj ten minulý sme sa presvedčili, že okolo nás sú výnimoční ľudia, ktorým na nás záleží a vďaka ktorým vždy prežijeme požehnané a bohaté Vianočné sviatky. Za darovanie mikulášskych balíčkov, koláčikov, ovocia pre všetkých klientov domova...

—————

Aktivity aj na facebooku

01.01.2018 15:08
Všetky aktivity sú dostupné na: www.facebook.com/dssslatinka/posts/729430513913428

—————