Aktivity

Riaditeľka DSS vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: sociálny pracovník

20.05.2014 09:48
Riaditeľka Domova sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka  271, 984 01 Lučenec vyhlasuje podľa ustanovenia  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE  ...

—————

Vzdelávanie zamestnancov v DSS

02.04.2014 10:37
Minulý týždeň sme v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci pripravili pre našich zamestnancov ale aj zamestnancov ďalších organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v Banskobystrickom samosprávnom kraji odborný seminár s názvom „Komunitné sociálne...

—————

Návšteva radného z Kraja Vysočina

31.03.2014 12:03
Minulý týždeň Domov sociálnych služieb Slatinka v Lučenci navštívila vzácna návšteva z Českej republiky, člen Rady Kraje Vysočina Mgr. et Bc.Petr Krčál, ktorý pôsobí ako radní v oblasti sociálnych vecí a verejných služieb pre občanov so zdravotným postihnutím a ktorý sa...

—————

Ako vyzerá integrácia ľudí so zdravotným postihnutím v praxi

19.03.2014 09:49
Dnes o nás napísali. Prečítajte si: https://novohradapodpolanie.reporter24.sk/clanky/tanec-nove-moznosti-pre-postihnutych/

—————

Judith Klein, riaditeľka mental health initiative OSF na návšteve v DSS Slatinka v Lučenci.

03.02.2014 09:09
Minulý týždeň v rámci návštevy Slovenska navštívila naše zariadenie Judith Klein, riaditeľka mental health initiative pri nadácii Open society foundations. Judith pracuje ako riaditeľka iniciatívy, ktorá pomáha ľuďom s mentálnym znevýhodnením. Jej cieľom je zabezpečiť v krajinách...

—————

Výstava ručných prác na súkromnej ZUS v Opatovej,Gemerská cesta č.1 Lučenec

30.01.2014 08:31
s12.pdf (648247)

—————

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a priateľom za spoluprácu v roku 2013

20.12.2013 12:50

—————

PRIESKUM TRHU NA OBSTARANIE DODAVKY STRAVNYCH LISTKOV

19.12.2013 10:25
DSS Slatinka dňa 19.12.2013 uskutočnila prieskum trhu na zabezpečenie dodávky stravných lístkov v našej prevádzke.

—————

Verejné obstarávanie na zabezpečenie rozvozu stravy pre klientov DSS Slatinka

25.11.2013 08:51
Domov sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271, 98 01  Lučenec   Dňa 22.11.2013 vyhlasuje Verejné obstarávanie na obstaranie služieb – jednoduchá zákazka: „ROZVOZ STRAVY PRE KLIENTOV DSS SLATINKA, LUČENEC“     Ponuky je možné predkladať do 13.12.2013 Bližšie informácie...

—————

Živá knižnica

21.11.2013 18:52
Minulý týždeň sme spolu s našimi dobrovoľníkmi a našimi priateľmi so zdravotným znevýhodnením v Novohradskej knižnici  zorganizovali akciu s názvom „Živá knižnica“. Cieľom akcie bolo prostredníctvom živých príbehov  živých ľudí odbúrať predsudky voči ľuďom, ktorí sú...

—————