Plán prípravy na druhú vlnu pandémie
 
       
 
Plán krízových opatrení
Plán krízových opatrení - zhrnutie.pdf (425367)
 Plán krízových opatrení aktualizácia 30.9.2020.pdf (1330611)

 

 

 

 

 

 


Dávame do pozornosti

Poďakovanie

30.12.2022 13:28
  Naše poďakovanie patrí každému, kto sa v období  VIANOC rozhodol pomôcť matkám a ich deťom žijúcim v našom zariadení - v útulku pre ženy s deťmi. Nezištná pomoc v podobe zakúpených vianočných darčekov, vrátane potravín, hygienických potrieb, oblečenia, sa pre každú...

—————

Výberové konanie

26.07.2022 22:17
 Domov sociálnych služieb SLATINKA vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Vedúci / vedúca  úseku  ZPB, Hviezdoslavova č.5 Lučenec a ZPB, Sládkovičova č.8, Lučenec a terénnych sociálnych služieb „Podpora samostatného bývania“, sociálny...

—————

Humanitárna pomoc

15.04.2022 18:12
Zamestnanci DSS Slatinka sa zapojili do humanitárnej pomoci pre Ukrajinu a prinesené hygienické potreby, detskú kozmetiku, mlieka, detské plienky, sladkosti, pastelky, zošity..., odniesli vo štvrtok pred veľkonočnými sviatkami matkám a deťom ubytovaných v internáte BBSK v...

—————

Poďakovanie

03.01.2022 10:34
Domov sociálnych služieb Slatinka -  útulok pre ženy s deťmi, ďakuje DM drogeria markt za poskytnutie vianočných darčekov pre matky a ich detičky.   www.dssslatinka.sk/spolupracujuce-organizacie/dm-drogeria-markt/

—————

Výzva na predkladanie ponuky na zabezpečenie rozvozu stravy pre DSS "SLATINKA" Lučenec

18.11.2021 09:49
Domov sociálnych služieb "SLATINKA", vyhlasuje výzvu na predkladanie ponuky pre zákazku na poskytnutie služby "Zabezpečenie rozvozu stravy pre DSS "SLATINKA"Lučenec" Bližšie informácie sú dostupné...

—————

" S Nadáciou v pohybe"

14.04.2021 10:58
Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ v rámci zapojenia sa do projektu „S Nadáciou v pohybe“ sa stal výhercom  motorového vozidla Volkswagen Golf Variant. Získaným motorovým vozidlom zabezpečíme pomoc, podporu a starostlivosť mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením,...

—————

Spríjemnenie sviatočných chvíľ Adventu pacientom a zdravotníkom ambulancie klinickej onkológie LC -ONCOMED, s.r.o.

19.12.2020 05:45
Členovia občianskeho združenia CVAK - Centrum vzdelávania, aktivity, kreativity Lučenec v spolupráci s klientmi Domova sociálnych služieb Slatinka Lučenec prevádzka Nádej Vidiná, s členmi občianskeho združenia Tretí vek pri Zariadení sociálnych služieb Harmónia, s klientmi Zariadenia...

—————

Výzva na predloženie ponuky - stavebný dozor

13.11.2020 07:15
 Domov sociálnych služieb "SLATINKA" vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky na stavebný dozor pre zákazku: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLATINKA".   Bližšie informácie na predloženie ponúk sú...

—————

Výberové konanie

03.09.2020 14:00
Domov sociálnych služieb „Slatinka“ vyhlasuje  VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovnej pozície: Vedúci / vedúca  úseku  ZPB, Hviezdoslavova č.5 Lučenec a ZPB, Sládkovičova č.8, Lučenec a terénnych sociálnych služieb „Podpora samostatného bývania“,  sociálny...

—————

Poďakovanie

17.07.2020 08:42
Spoločnosť  ARES spol. s r.o., nám dodala za symbolickú cenu 1 EUR  mobilné zdvíhacie zariadenie – elektrický zdvihák ANTANO ULISSE EL. 16.júla 2020 zástupca  spoločnosti ARES spol. s r.o., Mgr. Marian Potaš odovzdal elektrický mobilný zdvihák do užívania a zaškolil zamestnancov...

—————


 

  viac www.iazasi.gov.sk/


Európske logo na označovanie ľahko čitateľných textov.

Viac: www.inclusion-europe.org/etg