"Všetci sme listami na jednom strome, ani jeden sa druhému nepodobá. Jeden je súmerný, druhý naopak a predsa sú všetky rovnako dôležité pre celok."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt NP DI PTT.docx (89148)

 

 

 


Dávame do pozornosti

Prerušenie chodu prevádzky

18.03.2020 13:00
Na základe pokynu č.004/2020/UKRBBSK a usmernenia BBSK odboru sociálnych služieb a zdravotníctva zo dňa 12.03.2020 vedenie DSS "SLATINKA" prerušuje chod prevádzky v stredisku DSS Nádej Vidiná v čase od 13.03.2020 pre ambulantnú formu pobytu a v čase od 16.03.2020 pre týždennú formu pobytu až...

—————

Výberové konanie - vedúci/vedúca úseku ZPB Sládkovičova, ZPB Hviezdoslavova a TSS PSB

30.01.2020 09:09
Domov sociálnych služieb „Slatinka“, Dolná Slatinka  271/1, 984 01 Lučenec, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica   Vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v...

—————

Výberové konanie - vedúci/vedúca úseku DSS Slatinka, Dolná Slatinka č.447 a Útulok pre ženy s deťmi, hlavná sestra DSS Slatinka

30.01.2020 09:05
Domov sociálnych služieb „Slatinka“, Dolná Slatinka  271/1, 984 01 Lučenec, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica   Vyhlasuje   podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom...

—————

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - zabezpečenie rozvozu stravy

09.10.2019 13:37
V menu - v sekcii verejné obstarávanie a v podsekcii výzva na predkladanie ponúk a  výzva na predkladanie ponúk na rozvoz stravy od 1.1.2020  je zverejnená Výzva na predloženie cenovej ponuky - zabezpečenie rozvozu stravy

—————

Radničkine trhy 2019

19.09.2019 21:54
V slnečný piatkový deň 13. septembra 2019 prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci z prevádzky Nádej Vidiná boli navštíviť v Bratislave podujatie Radničkine trhy 2019. Cieľom výletu bolo načerpať inšpirácie do ďalšej práce, keďže trhy sa niesli pod heslom: Príprava na prácu...

—————

"Pripoj sa k nám"

16.09.2019 20:48
V rámci dobrovoľníckej aktivity počas týždňa dobrovoľníctva sme  16.septembra spoločne s dobrovoľníkmi, prijímateľmi zamestnancami, študentmi PaSA, organizáciami -  OZ DLAŇ, Alternatíva - Centrum nezávislého života n.o., Spoločenské centrum 3Pé v Lučenci  zorganizovali...

—————

"Prekonajme bariéry"

10.09.2019 12:00
V rámci vyhlásenej grantovej výzvy Nadácie EPH  v oblasti podpory Znevýhodnené skupiny sme vypracovali projekt  pod názvom „Prekonajme bariéry“.  Projekt sa orientuje na pomoc ľudom s mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility,  pohybujúcich sa na invalidnom...

—————

Nadácia EPH

08.06.2019 13:00
  V rámci vyhlásenej grantovej výzvy Nadácie EPH  v oblasti podpory Znevýhodnené skupiny sme vypracovali projekt  pod názvom „Prekonajme bariéry“.  Projekt sa orientuje na pomoc ľudom s mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility, ...

—————

NP DI PTT

28.05.2019 09:30
Zapojili sme sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci trvania projektu počas  23 mesiacov nám bude poskytovaná podpora od IA MPSVR a troch partnerov Slovenskej únie podporovaneho zamestnávania, CEDA STU...

—————

Útulok pre ženy s deťmi

15.03.2019 09:08
Domov sociálnych služieb SLATINKA, Dolná Slatinka 271/1,984 80 Lučenec podal žiadosť o zápis  do Registra poskytovateľov sociálnej služby Banskobystrického kraja pre  poskytovanie  sociálnej služby v útulku fyzickej osobe (ženám s deťmi) v nepriaznivej sociálnej...

—————


 

  viac www.iazasi.gov.sk/

 


Európske logo na označovanie ľahko čitateľných textov.

Viac: www.inclusion-europe.org/etg


viac info www.esf.gov.sk/