"Všetci sme listami na jednom strome, ani jeden sa druhému nepodobá. Jeden je súmerný, druhý naopak a predsa sú všetky rovnako dôležité pre celok."


Dávame do pozornosti

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - zabezpečenie rozvozu stravy

09.10.2019 13:37
V menu - v sekcii verejné obstarávanie a v podsekcii výzva na predkladanie ponúk a  výzva na predkladanie ponúk na rozvoz stravy od 1.1.2020  je zverejnená Výzva na predloženie cenovej ponuky - zabezpečenie rozvozu stravy

—————

Radničkine trhy 2019

19.09.2019 21:54
V slnečný piatkový deň 13. septembra 2019 prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci z prevádzky Nádej Vidiná boli navštíviť v Bratislave podujatie Radničkine trhy 2019. Cieľom výletu bolo načerpať inšpirácie do ďalšej práce, keďže trhy sa niesli pod heslom: Príprava na prácu...

—————

"Pripoj sa k nám"

16.09.2019 20:48
V rámci dobrovoľníckej aktivity počas týždňa dobrovoľníctva sme  16.septembra spoločne s dobrovoľníkmi, prijímateľmi zamestnancami, študentmi PaSA, organizáciami -  OZ DLAŇ, Alternatíva - Centrum nezávislého života n.o., Spoločenské centrum 3Pé v Lučenci  zorganizovali...

—————

"Prekonajme bariéry"

10.09.2019 12:00
V rámci vyhlásenej grantovej výzvy Nadácie EPH  v oblasti podpory Znevýhodnené skupiny sme vypracovali projekt  pod názvom „Prekonajme bariéry“.  Projekt sa orientuje na pomoc ľudom s mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility,  pohybujúcich sa na invalidnom...

—————

Nadácia EPH

08.06.2019 13:00
  V rámci vyhlásenej grantovej výzvy Nadácie EPH  v oblasti podpory Znevýhodnené skupiny sme vypracovali projekt  pod názvom „Prekonajme bariéry“.  Projekt sa orientuje na pomoc ľudom s mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility, ...

—————

NP DI PTT

28.05.2019 09:30
Zapojili sme sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci trvania projektu počas  23 mesiacov nám bude poskytovaná podpora od IA MPSVR a troch partnerov Slovenskej únie podporovaneho zamestnávania, CEDA STU...

—————

Útulok pre ženy s deťmi

15.03.2019 09:08
Domov sociálnych služieb SLATINKA, Dolná Slatinka 271/1,984 80 Lučenec podal žiadosť o zápis  do Registra poskytovateľov sociálnej služby Banskobystrického kraja pre  poskytovanie  sociálnej služby v útulku fyzickej osobe (ženám s deťmi) v nepriaznivej sociálnej...

—————

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - zabezpečenie rozvozu stravy

01.02.2019 12:15
V sekcii Verejné obstarávanie a v podsekcii Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená Výzva na predloženie cenovej ponuky - zabezpečenie rozvozu stravy.

—————

"Investičný projekt"

26.10.2018 11:10
DSS Slatinka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu  v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám , kód výzvy: IROP-P02-SC211-2017-17.,  vypracoval investičný projekt...

—————

Poďakovanie

20.09.2018 12:10
Dňa 19.9.2018 v rámci dobrovoľníckej aktivity „Pripoj sa k nám“, sme strávili príjemný deň so zaujímavými ľuďmi,  s dobrovoľníkmi,  študentmi PaSA, ŠOU v Lučenci. Oboznámili sme sa s kultúrnymi pamiatkami obce Divín - navštívili hrad, kostol, galériu, múzeum a prispeli...

—————


 

  viac www.iazasi.gov.sk/

 


Európske logo na označovanie ľahko čitateľných textov.

Viac: www.inclusion-europe.org/etg


viac info www.esf.gov.sk/